.. naše vínko

-

láska vo flaši ..

Trnavské rodinné vinárstvo, kde mi s výrobou vína pomáha otec a svojimi chuťovými pohárikmi, kritikou a pochvalami sa jej tiež zúčastňuje moja manželka.         

K dobrému a kvalitnému vínu som sa prvýkrát dostal asi v roku 2008 a moja fascinácia týmto mokom vyústila v štúdium vinárstva na Mendelovej univerzite v Brne, ktoré som v roku 2015 úspešne ukončil.  Moje vinárske začiatky siahajú do roku 2012, kedy som vyrobil svoje prvotiny v klasických 50 litrových demižónoch.                      

Dnes výroba prebieha v nerezových nádobách a dôraz kladiem hlavne na zdravú a dobre vyzretú surovinu, pretože to je základ na ceste k dobrému vínu.

Dôkazom toho sú aj mnohé ocenenia z rôznych súťaží, kam posielam svoje vína v rámci získania odbornej kritiky a spätnej väzby. Medzi najváženejšie patria Nominačné výstavy do salónu vín Slovenskej republiky.

V rámci získania odbornej kritiky a spätnej väzby svoje vína posielam aj na niektoré blízke súťaže, odkiaľ sa im dostáva mnoho ocenení. Medzi najváženejšie patria Nominačné výstavy do salónu vín Slovenskej republiky.